Hogyan gyújtsuk meg a Hanuka gyertyákat?

Gyertyagyújtások

1 rabbi, 2 kutya, 9 gyertya

httpv://www.youtube.com/watch?v=cfy0svKnn30

Rinát és a gyerekek

httpv://www.youtube.com/watch?v=UPFhkSGByOU

DALOK A VIDEÓRÓL:

Szevivon szov szov szov

Máoz Cur

 

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/hogyan-gyujtsuk-meg-hanuka-gyertyakat/

Cfát szentjánosbogarai – zsidó mese

Cfát szentjánosbogarai

Sok–sok évvel ezelőtt élt az izraeli Cfát városában egy arab uralkodó. Gonosz ember volt, aki gyűlölte a zsidókat, és sokféle módon igyekezett megkeseríteni az életüket: elszedte megélhetésüket, és ahol csak tudta, gyötörte őket.

Nem tetszett neki, hogy a zsidók fiaikkal együtt az imaházban ülnek, és éjszaka sokáig tanulmányozzák a Tórát. Cfát estéről estére sötétségbe burkolózott, ám lent, a zsidók sikátorában fény szűrődött ki az imaházból és a tanházból, ami kiáradó fényével megtörte az éjjel sötétségét.

A Tóra és a Talmud tanulmányozóinak szép énekei is bosszantották az arab kormányzót. Mit tett ő ez ellen? A következő rendeletet hozta: Szigorúan tilos a zsidóknak világosságot gyújtani éjjel, sem viaszgyertyát, sem olajlámpát, sem fáklyát nem használhatnak! A zsidók elkeseredésükben sírni kezdtek. Sírtak még a gyerekek is. „Mit tegyünk? A tanulás nem maradhat el házainkból! Nekünk estéről estére a Tórát kell tanulmányoznunk” – mondogatták egymásközt.

A gyerekek is sokat gondolkodtak, mitévők legyenek. Titokban gyűltek össze, hogy a felnőttek ne tudják meg elhatározásukat.

A következő estén, amint lenyugodott a Nap, a gyerekek kanyargós, zegzugos utakon indultak a városon kívülre, a házakon túlra.

Könnyű szél fújt Hermon hegyei felől. A nyári éjszaka leszállt Cfát városára, és megjelentek az égen az első csillagok. A kutyák ugattak, de a gyerekek szíve cseppet sem félt. Amit eldöntöttek, azt bátran valósították meg.

Lementek az öreg malom völgyébe, ahol sok fa volt és rengeteg apró fényecske lebegett a levegőben. A gyerekek kis kosarakat vittek magukkal.

Amikor a völgyben egy kis vízeséshez értek, ahol a patak kedves csörgedezéssel folydogált, sok kis csillag gyúlt. Felvillantak, majd kialudtak, repültek fent és lent… a szentjánosbogarak. Elkezdődött a gyűjtés, és kis idő múlva a gyerekek kosarai megteltek ezekkel az élő, kicsi szikrákkal. Nagy „zsákmányukkal” boldogan tértek vissza.

Az imaházban, teljes sötétségben éppen befejezték az esti imát, és arra gondoltak, hogy kénytelenek lesznek tanulás nélkül hazatérni. Hirtelen megjelent előttük egy kis fényecske. Mint a Hold fénye, megvilágította a termet és a könyveket. Ekkor értették meg a gyerekek leleményességét. Elégedetten és büszkén néztek rájuk. Aztán leültek, és elkezdték tanulmányozni a szent könyveket. És milyen csoda! A szentjánosbogarak nem repültek sem az ablakhoz, sem az ajtóhoz, a tanulók felett keringtek körbe–körbe, megvilágítva a szent iratokat.

A zsidók izgatottak voltak és lelkesek. Az imaház éneke jó messzire elhallatszott. Az arabok észrevették, hogy fény árad a zsidók tanházából, és azonnal jelentették az uralkodónak. Amikor a gonosz uralkodó meghallotta, hogy a zsidók semmibe vették tilalmát, riadót fújt, mint akit kígyómarás ért, és nagyon mérges lett. Sietve az imaházhoz ment, benézett, de szóhoz sem jutott a csodálkozástól. A zsidók a szent iratokba merülve ültek, ám nem viaszgyertya fényénél, nem olajlámpa fényénél, és nem is fáklya lángjánál, hanem az apró szentjánosbogarakból áradó világosságnál. Ez a fény egyáltalán nem volt megemlítve az általa kiadott tilalomban.

A gonosz kormányzó szégyenkezve tért vissza házába, és Cfát zsidói, a gyerekekkel együtt, folytathatták a Tóra tanulmányozását akár éjfélig is, nagy örömmel, nagy megelégedettséggel és vidám dalolással.

Ettől kezdve Cfát gyermekei szeretettel gondoltak a szentjánosbogarakra, hiszen nagy csodát tettek: fényt juttattak a Tóra olvasásához és annak tanulmányozásához.

(forrás: http://hanukageld.blog.hu/ )

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/cfat-szentjanosbogarai-mese/

A hét boldog esztendő – zsidó mese

A hét boldog esztendő.

Egy gazdag embert annyi minden szerencsétlenség ért, hogy egyszer csak azon vette észre magát, ha valami munkához nem kezd, ugyancsak felkopik neki is, meg a gyerekeinek is az álla. Nem is sokat tépelődött, hanem elment egy reggel s napszámba állott. Egész nap szorgalmasan szántogatott két ökröcskével. Mikor már közeledett az este, egyszer csak megáll a szegény ember előtt egy ősz öregember, s megszólítja:

– Hallod-e te szegény ember, hét esztendeig nyugodtan s gazdagságban élhetsz megint, csak mondd meg, most szeretnéd-e azt a hét esztendőt, vagy késő öregségedben?

– Bizonyosan boszorkánymester vagy te, s a lelkem üdvösségével fizetném meg azt a hét esztendőt. Nem kell nekem olyan gazdagság, inkább kínlódom egész életemben az eke mellett, – mondta a szegény ember.

Az öreg ember, aki nem volt más, mint Éliás próféta, eltünt, mintha a föld nyelte volna el.

De másnap, épen mikor be akarta fejezni a szegény ember a munkáját, ismét megjelent Éliás próféta, s megint megkérdezte tőle, hogy mikor szeretné a hét boldog esztendőt. Alig hallgatta végig a szegény ember, megint elutasította a prófétát.

Harmadnap ismét csak megjelent Éliás, de most már azt mondta: – Az Isten küldött engem hozzád, te szegény ember, ne vonakodj hát, hanem mondd meg, mikor akarsz boldogul élni?

Hej, bezzeg most nem utasította el a prófétát a szegény ember, csak annyit kért tőle, hogy haza szaladhasson s megbeszélhesse a feleségével a dolgot.

– Menj csak, fiam, – mondta a próféta – mire te visszatérsz, itt találsz engem is.

Szaladt haza a szegény ember a szélnél is sebesebben, elmondja az egész dolgot a feleségének, s tanácskoznak, suttognak sokáig, hogy mit határozzanak a dologban. Végre azt mondja az asszony:

– Jobb lesz, édes uram, ha most mindjárt kérjük a hét esztendőt; majd ha öregek leszünk, csak megélünk valahogy.

Az ember is így gondolkozott, s mindjárt szaladt is vissza a mezőre, s elmondta a prófétának, hogy mit határoztak.

– No, ha így határoztatok, menj csak haza, az áldás már várni fog otthon, – monda Éliás.

S csakugyan, amíg a szegény ember oda járt, a gyerekei az udvaron egy akkora gyémántkövet találtak, mint egy tyúktojás. Viszik be a fényes követ a szobába nagy örömmel, bezzeg megösmerte a szegény asszony, s mutatja az urának nagy lelkendezéssel, mikor hazajön:

– No, itt van a gazdagság, édes uram, ezután nem kell, hogy olyan keservesen kinlódj a kenyérért.

Nagy volt a boldogság s az elégedettség a szegény ember házatáján ezután. Iskolába járatta a növendék gyermekeit, s jól éltek, de a szegényekről sem feledkeztek ám meg! Nem jöhetett oda szegény ember úgy, hogy üres kézzel eresztették volna tovább.

Egymásután teltek, multak az esztendők, hát egy reggel arra ébredett a hajdani szegény ember, hogy bizony vége a hét esztendőnek. No, ha vége, meg is jelent pontosan Éliás próféta a gyémántkőért, hogy vigye magával. Bemegy az ember a feleségéhez, s mondja neki nagy szomorúsággal:

– Na, édes feleségem, add ide a követ, mert eljött érte az az öreg ember, akitől kaptam!

Gondol valamit az asszony magában, s azt tanácsolja az urának:

– Mondjad annak az embernek, hogy jól van, vigye el a követ tőlünk, de csak akkor, ha olyan emberekre talál, akik több jót tesznek a szegénnyel, mint amennyit mi tettünk ezalatt a hét esztendő alatt!

Meg is mondta az ember Éliás prófétának, amire az asszony tanította, az meg felment Istenhez, hogy megkérdezze, mit csináljon. Isten pedig azt felelte neki, mikor elmondotta a szegény ember kérését: – Hagyjad náluk a követ örökre, mert ilyen jólelkű házaspárt úgy sem igen találnánk a földön.

Sokáig élt még gazdagságban s boldogságban az egyszeri szegény ember, de a szegényekről ezután sem feledkezett meg.

(forrás: http://mek.oszk.hu/03000/03059/03059.htm#6 )

 

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/het-boldog-esztendo/

Ez is zsidó zene II.

Ez is zsidó zene II.

A zsidó identitás kifejezésének egyik igen modern és dinamikus formája ez a klip.

A “Black and Jewish” (fekete és zsidó) című szám a “Black and Yellow” (fekete és sárga) című szám paródiája. Már az énekeslány kinézete sokat elárul a számról: a fekete lány, hatalmas Dávid csillaggal a nyakában és kipában énekel arról, hogy a papája zsidó, a mamája zsidó. Felsorakoztatja a főbb ünnepek jelképeit, elmondja, hogy ros hásánákor sófárt fúj, hanukakor gyertyát gyújt, Tórát olvas …

“You know what it is, my noise and ass, they’re both big.”
Közben a fiatalok az utcán trenderlivel játszanak (kockázás helyett).

httpv://youtu.be/1TXNU1nh4E4

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/zsid-zene-2/

Interaktív gyerekhágádá dalok

Interaktív gyerekhágádá dalok

Dájénu

httpv://www.youtube.com/watch?v=AUmQ2ys7shg

Ki tudja mi az egy? Ehád, mi jodéá?

httpv://www.youtube.com/watch?v=UkowRI1Qt2Y

Má nistáná?

httpv://www.youtube.com/watch?v=46gJ6WMZMEU

Vehi seámdá

httpv://www.youtube.com/watch?v=XgZjvdF3Drc

Kidus

httpv://www.youtube.com/watch?v=0KeheOz4Lao

 

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/interaktiv-gyerekhagada/

Minden, amit Hanuka ünnepéről tudnod kell!

A Hanukai Zsidongó című könyvben mindent megtalálsz Hanuka ünnepéről. Története, szokások, gyertyagyújtás menete, dalok, játékok, feladatok, színezők. A könyv megvásárolható és megrendelhető a Pozsonyi Pagonyban.

De amit feltétlen tudnod kell Hanuka ünnepéről, azt itt elolvashatod a könyvből.

hanukai_zs_2_kiadas másolat

04_05 06_07 08_09 10_11_2 14_15 16_17_2 18_19

 

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/minden-amit-hanuka-unneperol-tudnod-kell/

Ez is zsidó zene I.

 Ez is zsidó zene I.

A turisták számára igen egyedülálló élményt nyújt  a Jeruzsálem utcáin zenélő két ortodox férfi. A utcai zenészek klasszikus slágereket játszanak, mint Simon és Garfunkel, a Felkelő Nap háza, Pink Floyd …. A kívülállók számára kissé összeegyeztethetetlen a kipa, hosszú pajesz és szakáll az örökzöld slágerekkel.

Persze nem ez az általános, de ez is csak egy újabb bizonyíték arra, hogy a hagyományőrző életmód és a világra való nyitottság nem zárják ki egymást.

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/zsido-zene/

A Szent Fal – zsidó mese

A Szent Fal

Amikor Salamon király elkezdte felépíteni a jeruzsálemi Szentélyt, megjelent előtte egy angyal, és így szólt:

– „Salamon, Dávid fia, tudnod kell, hogy a szent épület, amit fel akarsz építeni, az egész népé kell, hogy legyen! Ezért hát egyesítsd egész Izraelt, és hagyd, hogy mindenki részt vegyen a munkában, erejének és képességének megfelelően.”

Salamon tehát felhívást intézett az egész néphez. Senki nem maradt ki: sem hercegek, sem nemesek, sem papok, sem leviták, sem gazdagok, sem szegények. Mindannyian összegyűltek egy megbeszélt helyen, és sorsolással osztották szét a munkát egymás között. A keleti falat a gazdagokra bízták. Az oszlopok és lépcsők építését a hercegek kapták feladatul. A frigyládát és a függönyöket a papokra, és a nyugati fal felépítését a szegényekre osztották. Ez lett a sorshúzás eredménye.

Mindannyian hozzákezdtek a munkálatokhoz. A hercegek, a nemesek és a gazdagok átadták feleségeik és leányaik aranyfülbevalóit, drágaköveit, és mindezeket áruba bocsátották. A cserébe kapott összegekből megszerezték a cédrusfákat a falazáshoz, és az emeletek megépítéséhez; a ciprusokat az ajtók készítéséhez, és az olajfákat az ajtókeretek és belső kapuk megépítéséhez. A munkát felügyelők mindenkit kemény szavakkal buzdítottak: „Lézengők, ne lazsáljatok!”

Hamarosan véget ért a munkának az a része, amit a hercegekre, nemesekre, papokra és levitákra bíztak. A szegények munkája azonban csak lassan haladt. Nekik nem volt lehetőségük arra, hogy napszámosokat fogadjanak, s így könnyítsenek terheiken. Az egész munkát saját maguknak kellett elvégezniük: nekik, feleségeiknek és fiaiknak együtt.

Ráadásul nem tudták megfizetni a szükséges anyagok távoli vidékekről való behozatalát, és azt sem, hogy a díszek értékes anyagokból készüljenek. A köveket egy közeli bányából hordták az építkezés helyszínére, és fáradságos munkával építették a Templomhoz a Nyugati Falat. Amikor az építési munkálatok befejeződtek, és a Templom teljes szépségében tündökölt, Isten a Nyugati Falat elfoglalva így szólt:

– „A szegények munkája nagyon kedves számomra, és áldásom lesz felette.”

És egy halk hang hallatszott, mely az Örökkévaló akaratát hirdette:

– „Isten soha nem hagyja el a Nyugati Falat!”

Amikor sok–sok évvel később az ellenség lerombolta az Örökkévaló dicsőségére felépített Házat, angyalok érkeztek, akik kitárt szárnyaikat a Nyugati Fal fölé terjesztették, és a következő próféciát mondták:

– „A Nyugati Fal soha nem dől romba!”

(forrás: http://hanukageld.blog.hu/2012/03/19/a_szent_fal )

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/szent-fal/

Hanukai nyomtatható színezők

Nyomtassátok ki és színezzétek ki a képeket! Ha nagyon jól sikerült a kép, fényképezzétek vagy scaneljétek be és küldjétek el az info@hillel.hu címre! Vagy tegyétek ki a szobátokban a falra! Esetleg adjátok oda hanukai ajándékként szüleiteknek, nagyszüleiteknek!

Tranderli

Zsidongó Hanukai színező

Zsidongó Hanukai színező

 

Hanuka színező

Hanuka színező

Sesame utcás Hanuak színező

D1-Happy Chanukah from GroverHanukai színező

Hanukai színező

 

Hanukai színezők

Hanukai színezők

NAGY2 NAGY NAGY4 colormenorah DREI

 

 

 

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/hanukai-nyomtathato-szinezok/

Kölyökbrancs a Frankel Zsinagógában és a Bálint Házban

Bálint Ház és a Frankel Zsinagóga közös programsorozata kisgyermekes családok számára.

Helyszín: váltakozik!! Frankel Zsinagóga (1023. Frankel Leó út 49) vagy Bálint Ház (VI. Révay u. 16).

Program: vasárnapi brancsolás, barátkozás, ünneplés, játék.

Matricagyűjtő naptár: a gyerekek minden programon kapnak egy-egy matricát, amit beragaszthatnak a naptárba.

Ez nem csak a Kölyökbrancsra, de a Frankel és a Bálint Ház összes programjára vonatkozik (istentiszteletre is).

A tanév végén értékes ajándékokat kapnak azok a gyerekek, akik a legtöbb matricát gyűjtöték össze az év során.

 

Dátum: 2013.09.22. vasárnap 10:30-12:30

Program: Sátorozás a Frankel szukoti sátrában

Helyszín: Frankel Zsinagóga

 

Dátum: 2013.10.13 vasárnap 10:30-12:30

Program: Bálintos brancsolás

Helyszín: Bálint Ház

 

Dátum: 2013.10.27 vasárnap 10:30-12:30

Program: Tóra-túra ősökkel és hősökkel

Helyszín: Frankel Zsinagóga

 

Dátum: 2013 11.17. vasárnap 10:30-12:30

Program: Őszi vízöntős játék

Helyszín: Bálint Ház

 

Dátum: 2013.12.15. vasárnap 10:30-12:30

Program: Mesedélelőtt a zsinagógában 

Helyszín: Frankel Zsinagóga

 

Dátum: 2014.01.12. vasárnap 10:30-12:30

Program: Tu Bisváti gyümölcseszegetés

Helyszín: Bálint Ház

 

Dátum: 2014.01.26. vasárnap 11-12:30

Program: Családfaültetés

Helyszín: Magyar Zsidó Levéltár!!

 

Dátum: 2014.02.09. vasárnap 10:30-12:30

Program: Eszegetés barátokkal

Helyszín: Bálint Ház

 

Dátum: 2014.02.23. vasárnap 10:30-12:30

Program: Pizsama Party – belépés pizsamában!

Helyszín: Frankel Zsinagóga

Az adott cikk linkje: http://zsidongo.hu/hu/kolyokbrancs/